Qüestionari valoració final del Projecte Qualitat curs 2018-19

Per tal de conèixer el grau de satisfacció del Projecte Qualitat de la FECC i que ens ajudeu a la millora contínua del servei que us estem oferint, us agrairem que ens respongueu aquest qüestionari.

Les vostres valoracions i observacions ens ajuden a conèixer les vostres necessitats per impulsar i contribuir a la millora del servei.

Arribar junts és el principi, mantenir-se junts és progrés, treballar junts és l’èxit. Fem-lo possible

 


 * 1.- Escriu el nom de la teva escola
 
 

 
Atenció: màxim 3000 caràcters.
 
 * 2.- La valoració global de la coordinació del Projecte Qualitat ha estat:
 
 * 3.- La valoració global de la formació promoguda durant el curs (adaptació norma ISO, auditors interns, indicadors, pla estratègic,...) ha estat:
 
 * 4.- La valoració global del servei de consultoria/auditoria del Projecte Qualitat de la FECC ha estat de:
 
 * 5.- Indica el grau d'aprofitament de les reunions de la Xarxa de coordinadors i d'altres reunions a les quals hàgiu estat convocats des del Projecte:
 
 * 6.- Assenyala l'aplicació informàtica que utilitzeu per a gestionar el vostre sistema:
 
7.- Si la resposta anterior ha estat una altra aplicació, digueu de quina es tracta
 
 

 
Atenció: màxim 3000 caràcters.
 
 * 8.- El Projecte Qualitat de la FECC està complint les vostres expectatives en relació als objectius previstos?
 
9.- Si la resposta és negativa, què pensàveu que us aportaria i no ho està fent?
 
 

 
Atenció: màxim 3000 caràcters.
 
 * 10.- En quin grau de satisfacció és reconegut l'impacte de l'adopció d'un sistema de gestió de la Qualitat en el centre per clients (personal, alumnat, families) i proveïdors?
 
 * 11.- La valoració global del Projecte és de:
 
12.- Observacions i suggeriments
 
 

 
Atenció: màxim 3000 caràcters.
 

Gràcies per la vostra col·laboració.