Qüestionari de valoració de les auditories curs 2018-19

Per tal de conèixer el grau de satisfacció de les auditories internes i externes (certificació, seguiment, renovació) que es realitzen en els vostres centres, us agraïm que ens respongueu aquest qüestionari i ens ajudeu a la millora contínua del servei que us oferim.

L'escala de valoració és: GENS satisfactori, POC satisfactori, BASTANT satisfactori i, MOLT satisfactori


 * 1.- NOM DEL CENTRE
 
 

 
Atenció: màxim 3000 caràcters.
 
 * 2.- AUDITORIA INTERNA. Indica nom auditor/a del PQ
 
 * 3.- El temps dedicat a les auditories ha estat adequat a la feina que s’ha realitzat:
 
 * 4.- Els informes/documentació resultants són clars:
 
 * 5.- Les conclusions de l’auditoria han estat útils per la millora del vostre centre:
 
 * 6.- AUDITORIA EXTERNA. Indica nom entitat certificadora
 
 * 7.- L’atenció rebuda per part de l'entitat certificadora per planificar l'auditoria, ha estat adequada
 
 * 8.- El pla d’auditories ha estat rebut amb temps suficient per organitzar el centre:
 
 * 9.- El perfil dels auditors ha estat adequat per a la feina a realitzar:
 
 * 10.- El temps dedicat a les auditories ha estat suficient a la feina que s’ha realitzat:
 
 * 11.- Els informes/documentació resultants són clars:
 
 * 12.- El lliurament del certificat per part de l'entitat certificadora s'ha realitzat satisfactòriament:
 
13.- Observacions i suggeriments
 
 

 
Atenció: màxim 3000 caràcters.
 

Gràcies per la vostra col·laboració.